W której branży przemysłu jest używany olej HL68?

oleje hydrauliczne są wykorzystywane w maszynach oraz są one określane jako ciecz robocza, zatem oprócz pełnienia funkcji smarujących poszczególne elementy do których są doprowadzane, biorą także czynny udział w przekazywaniu siły od pompy albo akumulatora do odbiornika, którym mógłby być cylinder lub silnik.
Dlatego też tego typu olejom stawia się dużo wymogów, które powinny zostać wypełnione.

kosmetyki

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com

Chodzi m.in. o małą skłonność do pienienia się, zdolność do usuwania zanieczyszczeń, właściwości smarne czy mała ściśliwość. Takie oleje odróżniają się poszczególnymi właściwościami oraz oznacza się je dwuliterowym znakiem, w jakim początkową literą jest w każdym przypadku litera „H”. Są m.in. oleje HS, HV lub HS. Przykładowo olej hydrauliczny HL 68 ma lepkość wedle normy ISO VG równą 68. Jego klasa wg ISO 11158 to HL.
Takie oleje hydrauliczne HL 68 o symbolu Hydrol L-HL do systemów hydraulicznych są produkowane w oparciu o najwyżej klasy oleje mineralne i zestaw uszlachetniających dodatków, które ulepszają właściwości antykorozyjne i przeciwutleniające. Oleje hydrauliczne HL 68 są przeznaczone do stosowania w średnich i mało obciążonych systemach przeniesienia mocy, napędu i hydraulicznego sterowania urządzeń mających napęd hydrostatyczny. Olej ten jest dopuszczony do korzystania w górnictwie oraz zdobył certyfikację wydaną przez GIG, który uprawnia do oznaczania swych towarów konkretnym symbolem bezpieczeństwa. Tego typu oleje są tworzone przez rafinerie oraz żeby mogły zostać stosowane w górnictwie, powinny spełniać zdefiniowane właściwości fizyko-chemiczne. Chodzi tu m.in. o lepkość kinematyczną, wskaźniki lepkości czy też temperaturę płynięcia.

Ważna jest także wytrzymałość na pienienie czy skłonność do pienienia.

Ten proponowany tekst zawiera podobne dane na omawiany temat. Koniecznie zbadaj to teraz, ponieważ zdobyte informacje całkowicie Cię wciągną.

Wytwarza się je na bazie wysokojakościowych olejów mineralnych. Cena tego oleju to ok. 50 złotych za 5l zbiornik.