Kiedy pracownik wykonuje badania okresowe oraz czy należy się mu w tym czasie prawo do normalnego wynagrodzenia?

doktor medycyny pracy wykrywa niebezpieczeństwa zdrowotne, które mogłyby być stworzone przez konkretne miejsca pracy. Tego typu lekarz wydaje zaświadczenie o zdolności do możliwości przeprowadzania konkretnego zawodu oraz braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

medycyna pracy

Autor: Max Handelsman
Źródło: http://www.flickr.com
Medycyna pracy, jest to sektor nauk medycznych, który specjalizuje się monitorowaniem oraz badaniem zdrowia wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to taka branża nauk medycznych, która specjalizuje się ochroną zdrowia pracujących ludzi w ramach zdrowotnej profilaktyki. Lekarz medycyny pracy bada również wpływ środowiska pracy na wszystkich członków personelu oraz ocenia zdolność pracownika do wykonywania konkretnych czynności. Medycyna pracy specjalizuje się leczeniem, diagnozą i profilaktyką chorób. Tego typu doktor prowadzi badania wstępne, okresowe i badania kontrolne wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to dział medycyny, który zrzesza doktorów o różnorodnych specjalnościach. Jest to okulista, psychoterapeuta i pielęgniarki. Przeprowadzają oni badania wszystkich członków personelu na zamówienie pracodawcy.
sprzęt dentystyczny

Autor: Partha S. Sahana
Źródło: http://www.flickr.com
Zakres profilaktycznych obserwacji jest zależny od charakteru realizowanej pracy. Z tego też powodu na skierowaniu powinno być niezwykle w szczegółach opisane miejsce pracy wspólnie z danymi na temat ewentualnych szkodliwych warunków dla zdrowia członka personelu. Badania w ośrodku medycyny pracy mają miejsce w godzinach pracy a pracownik ma prawo do zwykłego wynagrodzenia na czas nieobecności w pracy. Wynik tego typu badania to najczęściej orzeczenie lekarskie, które stwierdza zdolność do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Odbywanie badań okresowych jest to obowiązek członka personelu.

Kodeks Pracy określa obowiązek pracodawcy i jest to przymus, który nakazuje troszczenie się o zdrowie podwładnych i stworzenie im higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za stanowisko pracy i bezpieczeństwo pracowników.